"Anh ấy đã trở thành một nhân vật được mọi người biết đến." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Anh ấy đã trở thành một nhân vật được mọi người biết đến." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh ấy đã trở thành một nhân vật được mọi người biết đến." câu này dịch sang tiếng anh là: He has become a figure known to everyone.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login