"Tôi có thể nhớ rõ ngày chúng ta gặp nhau." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Tôi có thể nhớ rõ ngày chúng ta gặp nhau." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi có thể nhớ rõ ngày chúng ta gặp nhau." tiếng anh dịch: I can vividly remember the day we met.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login