"Không phải tôi không muốn cho bạn mượn tiền, mà là bây giờ tôi không có tiền." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Không phải tôi không muốn cho bạn mượn tiền, mà là bây giờ tôi không có tiền." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Không phải tôi không muốn cho bạn mượn tiền, mà là bây giờ tôi không có tiền." dịch sang tiếng anh: Not that I do not want to lend you money, but that I do not have any money now.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login