"Hầu hết các bác sĩ suy nghĩ sâu sắc về những gì bệnh nhân của họ muốn." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Hầu hết các bác sĩ suy nghĩ sâu sắc về những gì bệnh nhân của họ muốn." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Hầu hết các bác sĩ suy nghĩ sâu sắc về những gì bệnh nhân của họ muốn." câu này tiếng anh là: Most doctors think deeply about what their patients want.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login