"Nhà thờ là một trong số ít các tòa nhà không bị phá hủy trong chiến tranh." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Nhà thờ là một trong số ít các tòa nhà không bị phá hủy trong chiến tranh." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nhà thờ là một trong số ít các tòa nhà không bị phá hủy trong chiến tranh." tiếng anh là: The cathedral was one of the few buildings not destroyed in the war.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login