"Mười bốn tuổi là một cô gái khá bình thường để đến tuổi dậy thì." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Mười bốn tuổi là một cô gái khá bình thường để đến tuổi dậy thì." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Mười bốn tuổi là một cô gái khá bình thường để đến tuổi dậy thì." dịch sang tiếng anh: Fourteen is a fairly normal age for a girl to reach puberty .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login