"Dường như không có gì làm anh buồn." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Dường như không có gì làm anh buồn." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Dường như không có gì làm anh buồn." dịch sang tiếng anh là: Nothing ever seems to upset him.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login