"Cuộc tranh cãi đã đạt đến mức độ mà bài báo dành cả một trang cho nó." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Cuộc tranh cãi đã đạt đến mức độ mà bài báo dành cả một trang cho nó." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cuộc tranh cãi đã đạt đến mức độ mà bài báo dành cả một trang cho nó." tiếng anh câu này dịch: The controversy reached such a pitch that the paper devoted a whole page to it.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login