"Thế là đủ để khiến bạn sủa điên rồi." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Thế là đủ để khiến bạn sủa điên rồi." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Thế là đủ để khiến bạn sủa điên rồi." dịch câu này sang tiếng anh: It's enough to send you barking mad.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login