"Tôi thông cảm, nhưng tôi không biết làm thế nào để giúp đỡ." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Tôi thông cảm, nhưng tôi không biết làm thế nào để giúp đỡ." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi thông cảm, nhưng tôi không biết làm thế nào để giúp đỡ." câu này tiếng anh dịch: I sympathize, but I don't know how to help.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login