"Tên cướp đã dùng vũ lực để vào nhà." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Tên cướp đã dùng vũ lực để vào nhà." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tên cướp đã dùng vũ lực để vào nhà." câu này dịch sang tiếng anh:The robber used force to get into the house.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login