"Tôi đã tận dụng thời tiết tốt để sơn nhà kho." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Tôi đã tận dụng thời tiết tốt để sơn nhà kho." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đã tận dụng thời tiết tốt để sơn nhà kho." tiếng anh là: I took advantage of the good weather to paint the shed.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login