"Tôi đã hỏi nhiều câu hỏi hơn, nhưng tôi không muốn tỏ ra tò mò." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Tôi đã hỏi nhiều câu hỏi hơn, nhưng tôi không muốn tỏ ra tò mò." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đã hỏi nhiều câu hỏi hơn, nhưng tôi không muốn tỏ ra tò mò." câu này dịch sang tiếng anh:I'd have asked more questions, but I didn't want to seem inquisitive.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login