"Ông tuyên bố cảnh sát đã phá hủy các hồ sơ có thể chứng minh tội lỗi của cảnh sát." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Ông tuyên bố cảnh sát đã phá hủy các hồ sơ có thể chứng minh tội lỗi của cảnh sát." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông tuyên bố cảnh sát đã phá hủy các hồ sơ có thể chứng minh tội lỗi của cảnh sát." tiếng anh là: He claims the police destroyed records that could prove the officer's guilt.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login