"Công việc của Barb đã giúp cải thiện vị thế của cô ấy với các đồng nghiệp." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Công việc của Barb đã giúp cải thiện vị thế của cô ấy với các đồng nghiệp." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Công việc của Barb đã giúp cải thiện vị thế của cô ấy với các đồng nghiệp." tiếng anh dịch: Barb's work helped to improve her standing with her colleagues.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login