"Các phi hành đoàn máy bay ném bom trở về đã bị phá vỡ." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Các phi hành đoàn máy bay ném bom trở về đã bị phá vỡ." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các phi hành đoàn máy bay ném bom trở về đã bị phá vỡ." dịch sang tiếng anh: The returning bomber crews were debriefed.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login