"Kết nối thương mại tồn tại giữa hai nước trước chiến tranh." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Kết nối thương mại tồn tại giữa hai nước trước chiến tranh." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Kết nối thương mại tồn tại giữa hai nước trước chiến tranh." tiếng anh câu này dịch: Trade connections existed between the two countries before the war.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login