"Cô ấy có đủ điều kiện để làm công việc." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Cô ấy có đủ điều kiện để làm công việc." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô ấy có đủ điều kiện để làm công việc." dịch câu này sang tiếng anh là: She is qualified to do the job.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login