"Chúng tôi đã kinh hoàng trước tin tức về cuộc chiến." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Chúng tôi đã kinh hoàng trước tin tức về cuộc chiến." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi đã kinh hoàng trước tin tức về cuộc chiến." câu này tiếng anh dịch: We were appalled by the news of the war.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login