"Anh ta đã không học lớp để trở thành một phi công của Không quân." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Anh ta đã không học lớp để trở thành một phi công của Không quân." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh ta đã không học lớp để trở thành một phi công của Không quân." câu này dịch sang tiếng anh là: He didn't make the grade to be an Air Force pilot.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login