"Họ đã phá vỡ hành trình của họ tại Đài Bắc." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Họ đã phá vỡ hành trình của họ tại Đài Bắc." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Họ đã phá vỡ hành trình của họ tại Đài Bắc." câu này tiếng anh dịch: They broke their journey at Taipei.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login