"Genet bắt đầu như một kẻ nổi loạn, nhưng sớm trở thành một phần của dòng chính văn học." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Genet bắt đầu như một kẻ nổi loạn, nhưng sớm trở thành một phần của dòng chính văn học." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Genet bắt đầu như một kẻ nổi loạn, nhưng sớm trở thành một phần của dòng chính văn học." dịch sang tiếng anh là: Genet started as a rebel, but soon became part of the literary mainstream.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login