"Các trường học phải có trách nhiệm dạy cho con em chúng ta quyền công dân tốt." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Các trường học phải có trách nhiệm dạy cho con em chúng ta quyền công dân tốt." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các trường học phải có trách nhiệm dạy cho con em chúng ta quyền công dân tốt." tiếng anh câu này dịch: The schools should be responsible for teaching our children good citizenship .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login