"Hành động của anh là một dấu hiệu của lòng trung thành của anh với nhà vua." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Hành động của anh là một dấu hiệu của lòng trung thành của anh với nhà vua." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Hành động của anh là một dấu hiệu của lòng trung thành của anh với nhà vua." câu này dịch sang tiếng anh:His actions were a token of his loyalty to the king.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login