"Meg và Neil chuẩn bị kết hôn, nhưng cô đã bỏ rơi anh." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Meg và Neil chuẩn bị kết hôn, nhưng cô đã bỏ rơi anh." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Meg và Neil chuẩn bị kết hôn, nhưng cô đã bỏ rơi anh." tiếng anh là: Meg and Neil were due to marry, but she ditched him.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login