"Họ đã nhận thấy sự không nhất quán của anh ấy về phá thai." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Họ đã nhận thấy sự không nhất quán của anh ấy về phá thai." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Họ đã nhận thấy sự không nhất quán của anh ấy về phá thai." dịch sang tiếng anh: They have noticed his inconsistency on abortion.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login