"Bạn đã mua chiếc váy đó ở đâu?" tiếng anh là gì?

Giúp em với "Bạn đã mua chiếc váy đó ở đâu?" câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn đã mua chiếc váy đó ở đâu?" tiếng anh câu này dịch: Where did you buy that dress?
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.