"Quyết định quảng cáo đã được chứng minh bằng thực tế là doanh số đã tăng lên." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Quyết định quảng cáo đã được chứng minh bằng thực tế là doanh số đã tăng lên." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Quyết định quảng cáo đã được chứng minh bằng thực tế là doanh số đã tăng lên." dịch câu này sang tiếng anh: The decision to advertise has been vindicated by the fact that sales have grown.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login