"Khó khăn, cô lăn người vào tư thế thoải mái hơn." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Khó khăn, cô lăn người vào tư thế thoải mái hơn." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Khó khăn, cô lăn người vào tư thế thoải mái hơn." tiếng anh là: With difficulty, she rolled her body into a more comfortable position .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login