"Cái nồi đang sủi bọt trên lửa." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Cái nồi đang sủi bọt trên lửa." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cái nồi đang sủi bọt trên lửa." tiếng anh là: The pot is bubbling on the fire.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login