"Tôi đã có dịp gọi cho anh ấy vào năm ngoái." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Tôi đã có dịp gọi cho anh ấy vào năm ngoái." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đã có dịp gọi cho anh ấy vào năm ngoái." dịch câu này sang tiếng anh: I had occasion to call on him last year.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login