"Nhà tuyển dụng có nhiều khả năng nhìn với sự ưu ái đối với các ứng viên có kinh nghiệm." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Nhà tuyển dụng có nhiều khả năng nhìn với sự ưu ái đối với các ứng viên có kinh nghiệm." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nhà tuyển dụng có nhiều khả năng nhìn với sự ưu ái đối với các ứng viên có kinh nghiệm." tiếng anh câu này dịch: Employers are more likely to look with favour on experienced candidates.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login