"Điều hướng trở nên khó khăn hơn trên sông." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Điều hướng trở nên khó khăn hơn trên sông." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Điều hướng trở nên khó khăn hơn trên sông." dịch câu này sang tiếng anh: Navigation becomes more difficult further up the river.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login