"Khi cô tỉnh lại, cô đang nằm trên sàn." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Khi cô tỉnh lại, cô đang nằm trên sàn." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Khi cô tỉnh lại, cô đang nằm trên sàn." câu này tiếng anh là: When she regained consciousness, she was lying on the floor.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login