"Những điều nhỏ bé đáng thương đã làm tổn thương đôi cánh của nó." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Những điều nhỏ bé đáng thương đã làm tổn thương đôi cánh của nó." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Những điều nhỏ bé đáng thương đã làm tổn thương đôi cánh của nó." câu này tiếng anh dịch: The poor little thing had hurt its wing.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login