"Ông đã đóng góp một nửa số tiền tiết kiệm của mình vào quỹ cứu trợ." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Ông đã đóng góp một nửa số tiền tiết kiệm của mình vào quỹ cứu trợ." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông đã đóng góp một nửa số tiền tiết kiệm của mình vào quỹ cứu trợ." câu này dịch sang tiếng anh:He contributed half of his savings to the relief fund.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login