"Việc khai quật thành phố bị chôn vùi mất nhiều thời gian." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Việc khai quật thành phố bị chôn vùi mất nhiều thời gian." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Việc khai quật thành phố bị chôn vùi mất nhiều thời gian." câu này dịch sang tiếng anh là: The excavation of the buried city took a long time.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login