"Chúng tôi chỉ là những người bạn tốt." tiếng anh là gì?

Xin giúp em "Chúng tôi chỉ là những người bạn tốt." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi chỉ là những người bạn tốt." tiếng anh câu này là:We're merely good friends.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login