"Tôi không biết mua bao nhiêu vé." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Tôi không biết mua bao nhiêu vé." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi không biết mua bao nhiêu vé." dịch sang tiếng anh là: I didn't know how many tickets to buy.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login