"Các vấn đề xã hội tiềm ẩn những khủng hoảng này vẫn chưa được giải quyết." tiếng anh là gì?

Xin giúp mình "Các vấn đề xã hội tiềm ẩn những khủng hoảng này vẫn chưa được giải quyết." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các vấn đề xã hội tiềm ẩn những khủng hoảng này vẫn chưa được giải quyết." tiếng anh câu này là:The social problems underlying these crises remain unsolved.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login