"Xin vui lòng không gian với giấy." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Xin vui lòng không gian với giấy." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Xin vui lòng không gian với giấy." dịch câu này sang tiếng anh là: Wad the space with paper, please.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login