"Mike đóng vai người chồng yêu thương trước mặt các con nhưng tất cả chỉ là một hành động." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Mike đóng vai người chồng yêu thương trước mặt các con nhưng tất cả chỉ là một hành động." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Mike đóng vai người chồng yêu thương trước mặt các con nhưng tất cả chỉ là một hành động." câu này dịch sang tiếng anh:Mike played the loving husband in front of the children but it was all an act.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login