"Mái tóc dày, đen của cô tỏa sáng." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Mái tóc dày, đen của cô tỏa sáng." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Mái tóc dày, đen của cô tỏa sáng." tiếng anh dịch: Her thick, black hair shone with lustre.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.