"Theo như cô quan tâm, chồng cô đứng đầu và vai trên bất kỳ người đàn ông nào khác." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Theo như cô quan tâm, chồng cô đứng đầu và vai trên bất kỳ người đàn ông nào khác." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Theo như cô quan tâm, chồng cô đứng đầu và vai trên bất kỳ người đàn ông nào khác." dịch sang tiếng anh: As far as she was concerned, her husband stood head and shoulders above any other man.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login