"Đây là một xà phòng gia đình tốt." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Đây là một xà phòng gia đình tốt." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đây là một xà phòng gia đình tốt." dịch câu này sang tiếng anh là: This is a good household soap.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login