"Bọ cánh cứng trải qua một biến thái hoàn toàn trong vòng đời của chúng." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Bọ cánh cứng trải qua một biến thái hoàn toàn trong vòng đời của chúng." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bọ cánh cứng trải qua một biến thái hoàn toàn trong vòng đời của chúng." câu này tiếng anh là: Beetles undergo a complete metamorphosis in their life cycle.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login