"Ánh sáng là một điều tích cực; bóng tối chỉ là sự vắng mặt của ánh sáng." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Ánh sáng là một điều tích cực; bóng tối chỉ là sự vắng mặt của ánh sáng." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ánh sáng là một điều tích cực; bóng tối chỉ là sự vắng mặt của ánh sáng." câu này dịch sang tiếng anh:Light is a positive thing; darkness is only the absence of light.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.