"Các bác sĩ ở Mississippi đã thực hiện xenotransplant tim đầu tiên trên thế giới." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Các bác sĩ ở Mississippi đã thực hiện xenotransplant tim đầu tiên trên thế giới." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các bác sĩ ở Mississippi đã thực hiện xenotransplant tim đầu tiên trên thế giới." tiếng anh dịch: Doctors in Mississippi performed the world's first heart xenotransplant.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login