"Thật là một thảm kịch khi thấy quá nhiều tài năng sẽ bị lãng phí." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Thật là một thảm kịch khi thấy quá nhiều tài năng sẽ bị lãng phí." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Thật là một thảm kịch khi thấy quá nhiều tài năng sẽ bị lãng phí." dịch sang tiếng anh: It's a tragedy to see so much talent going to waste.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login