"Cô đã gặp một lời từ chối hoàn toàn." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Cô đã gặp một lời từ chối hoàn toàn." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô đã gặp một lời từ chối hoàn toàn." tiếng anh câu này dịch: She met an utter refusal.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login